Werkwijze

Maatwerk

De diensten die ik aanbied zijn op project- of interim basis of op basis van ‘losse’ inhuur. In overleg met de opdrachtgever worden de werkzaamheden aan de wensen aangepast. Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

  • Interim (project)secretaris / beleidsadviseur t.b.v. (strategische) projecten of samenwerkingsverbanden 
  • Juridische advisering / ondersteuning: 
  • APK voor besluitvormingsprocedures, statuten en reglementen 

Daarnaast bied ik in-company trainingen aan voor medewerkers, medisch specialisten en andere belanghebbenden in de zorgsector. Ook de trainingen worden afgestemd op de behoefte van de opdrachtgever. Rechtsgebieden die aan de orde kunnen komen, zijn o.a.:

  • Gezondheidsrecht
  • Privacyrecht
  • Klachtenrecht
  • Medezeggenschapsrecht
  • Ondernemingsrecht

Aanpak

Voor mij staan de kwaliteit en resultaatgerichtheid van mijn werk voorop. Ik streef naar de best mogelijke prestatie en doe dit in nauwe afstemming en goede samenwerking met de opdrachtgever. Met mijn goed ontwikkeld analytisch vermogen, scherpe blik en oog voor detail, doorzie ik dwarsverbanden en weet de logische verbinding tussen verschillende initiatieven te behouden. Ik ga zeer zorgvuldig, nauwgezet en gedreven te werk. Mijn aanpak is veelal planmatig, waardoor ik overzicht houd en deadlines haal. Daarnaast beschik ik over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden.

Wilt u weten hoe ik uw zorgen uit handen neem? Neem dan contact met mij op voor een verkennend gesprek.

Contactgegevens

Postadres : Zwarteweg 109, 8097 PT Oosterwolde
Telefoon    : 06 - 22 15 88 41
Informatie

Op mijn dienstverlening zijn Algemene voorwaarden van toepassing.

KvK nr. 60064412
© Copyright 2018 - Credo-exe.nl