OLVG, Amsterdam (stadsziekenhuis van groot-Amsterdam): interim functionaris gegevensbescherming. 

NVZ, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: juridische en procesmatige begeleiding.

Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI-AVL), Amsterdam: interim jurist stafbureau Raad van Bestuur. Advisering en uitwerking van juridische vraagstukken (o.a. gezondheidsrecht en privacyrecht), secretaris voor interne AVG-commissie, opstellen en beoordelen van (samenwerkings)contracten, verwerkersovereenkomsten, e.d.

Ouderenzorginstelling Noorderbreedte, Leeuwarden: interim secretaris Raad van Bestuur. Naast reguliere secretaris rol tevens structurering van besluitvormingsprocessen en bestuurlijk-juridische advisering op het gebied van o.a. medezeggenschap en privacy.

Autoriteit Persoonsgegevens, Den-Haag: senior inspecteur (o.a. datalekken, handhavingsverzoeken, ambtshalve onderzoek).

Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU), Utrecht: coördinatie en juridische begeleiding bij de totstandkoming van de landelijke geschillenregeling in het kader van de Wkkgz t.b.v. cliënten in de ziekenhuiszorg.

Maatschap MKA-chirurgie (Midden Nederland): juridisch-bestuurlijke advisering en begeleiding, procesmanagement.

Coöperatieve Apotheken Noord West Veluwe U.A. Harderwijk: advisering en begeleiding bij omzetting van vereniging in coöperatie. Betreft o.a. juridische advisering, aanpassing statuten, opstellen overeenkomst, begeleiding besluitvormingsproces.

Koepelmaatschap Vrijgevestigd Specialisten, Meander Medisch Centrum, Amersfoort: projectmanagement Medisch Specialistisch Bedrijf 2015. Betreft o.a. uitwerking businessplan, juridische advisering, opstellen contracten, inrichting governance.

Stichting Nijkerk Sportief & Gezond, Nijkerk: o.a. advies governance inrichting, opstellen van bestuurs- en directiereglement, informatieprotocol, e.d.

Contactgegevens

Postadres : Zwarteweg 109, 8097 PT Oosterwolde
Telefoon    : 06 - 22 15 88 41
Informatie

Op mijn dienstverlening zijn Algemene voorwaarden van toepassing.

KvK nr. 60064412
© Copyright 2018 - Credo-exe.nl