De oorsprong van de blues
Muziek is continu aan ontwikkeling onderhevig. Zo 'ontstond' in de jaren '70 de populaire disco muziek, gevolgd door o.a. 'new wave', 'house' en 'techno' muziek. Muzikanten en disc jockeys experimenteerden bijvoorbeeld met nieuwe beats en varieerden met verschillende muziekstijlen (ook uit de jazz) en zorgden er zo voor dat nieuwe muziekstromingen konden ontstaan. Hetzelfde geldt min of meer voor de blues die zich eind 19e, begin 20e eeuw ontwikkelde, maar die al een voorgeschiedenis kende vanuit de 17e en 18e eeuw.
De ‘ontdekking’ van de blues

Hoe en wanneer de blues als muziekstroming precies is ontstaan, is mede door de jarenlange ontwikkeling geen kwestie van een exact wetenschappelijk feit. Het ontstaan is deels door 'overlevering' en deels door schriftelijke bronnen en onderzoek te herleiden. Punt is dat de blues, zoals die eind 19e begin 20e eeuw werd gemaakt, door niemand echt interessant werd gevonden om te beschrijven. De liederen werden immers veelal gemaakt en bezongen door arme, zwarte arbeiders of door zwarte gevangenen (dwangarbeiders). Diegenen die in muziek geïnteresseerd waren, vonden het niet de moeite waard om over dit gezang ook maar iets vast te leggen. Daarnaast werd de blues door een groot deel van de zwarte bevolking zelf als duivelse muziek bestempeld en had men geen hoge pet op van de uitvoerenden (waarvan een deel met enige regelmaat verzeild raakte in gevechten in juke joints of, erger nog, betrokken was bij criminele activiteiten).
De eerste geschriften over de blues dateren van 1903 en die periode wordt daarom ook wel als de ontstaansperiode van de blues gezien. Deze blues wordt ook wel aangeduid als Delta blues, naar het gebied (de Mississippi delta) waar deze muziek is ontdekt.

Overigens, niet alleen het gebied typeert deze bluesvariant, ook een paar bijzondere muzikale elementen maken de Delta blues tot een herkenbare stijl. Bepalend voor deze blues is de afbuiging in de toonladder, de zogenaamde ‘blue note’ en het vraag-en-antwoord patroon. Dit patroon houdt in dat een voorzanger de eerste zin zingt waarop door een groep een ritmisch antwoord wordt gegeven (zoals bijvoorbeeld nog gebruikelijk is bij black gospel). In de blues is het antwoord van de groep op den duur vervangen door een antwoord dat niet gezongen wordt, maar dat bespeeld wordt op een gitaar of mondharmonica.
Hieronder is een voorbeeld opgenomen van een ‘klassiek’ vraag-en-antwoord patroon.Peace Like a River - Gospel Choir of the Cascades (a cappella)
Een voorbeeld van een vraag-en-antwoord patroon waarbij de zang is vervangen door muziekinstrumenten, hoor je in het onderstaande nummer van Muddy Waters.Muddy Waters – Hoochie coochie man

Blues; een wereldlijke mengelmoes

Waaruit is de blues nu onststaan? Zoals gezegd, zijn er vermoedelijk een paar eeuwen overheen gegaan voordat de blues de blues werd zoals we dit type muziek kennen. Daardoor hebben er ook diverse ontwikkelingen aan bijgedragen, zowel op muzikaal gebied als economisch-sociale ontwikkelingen.
Muzikaal gezien, waren de voorlopers van de blues zeer divers. De belangrijkste voorlopers waren de negro spirituals en field hollers, maar ook Europees christelijke liederen hebben hun sporen achter gelaten.
Op economisch en sociaal vlak heeft de slavernij belangrijke invloed gehad op de blues. Het gaat dan nog niet eens zozeer om de ‘formele’ slavernij van voor de Amerikaanse burgeroorlog, maar nog meer om de ‘sociale’ slavernij (en de sociale uitbuiting) die bestond op de verschillende plantages. Daarnaast werd de blues beïnvloed door de liederen gezongen tijdens de dwangarbeid in diverse (werk)gevangenissen, bijvoorbeeld bij de aanleg van het Amerikaanse spoorwegennet.
Een uitgebreidere beschrijving van deze invloeden lees je in het deel ‘Blues; een wereldlijke mengelmoes’.

Contactgegevens

Postadres : Zwarteweg 109, 8097 PT Oosterwolde
Telefoon    : 06 - 22 15 88 41
Informatie

Op mijn dienstverlening zijn Algemene voorwaarden van toepassing.

KvK nr. 60064412
© Copyright 2018 - Credo-exe.nl